Emila Medková

EMILA MEDKOVÁ

(19. listopadu 1928 – 19. září 1985)

Česká fotografka, jedna z nejvýznamnějších představitelek české umělecké fotografie 2. poloviny 20. století.

Její tvorba je ovlivněna především surrealismem, magickým realismem a později pak informelem. Velký vliv na ni měl i okruh mladých autorů soustředěných kolem Karla Teigeho a především její manžel, malíř Mikuláš Medek. V letech 19471951 vytvářela především inscenované surrealisticky laděné fotografie, později pak volně se prolínající tematické cykly (Záznamy, Zdi, Hlavy, Kulisy, Zavřeno aj.)