Bibliografie

Za zpracování bibliografie Mikuláše Medka děkujeme občanskému sdružení Archiv výtvarného umění, k dispozici zde.