Bibliografie

Za zpracování bibliografie Emily Medkové děkujeme občanskému sdružení Archiv výtvarného umění, k dispozici zde.