Kontakt

Informace, soupis díla, reprodukční práva, poskytování fotografií

Adéla Procházková (vnučka MM a EM)

e-mail: adela.kosakova@seznam.cz

tel.: +420 603 380 253

 

Posouzení pravosti

PhDr. Eva Kosáková (dcera MM a EM)

e-mail: kosakova.eva@seznam.cz